Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10662/8278
Title: Os actuais subsistemas de sibilantes nas falas do val do río Ellas ou de Xálima e as dificultades para a súa normativización conxunta
Other Titles: The current subsystems of sibilant sounds in the dialects of the Ellas or Xalima Valley and the difficulties of a unified writing
Authors: Costas González, Xosé Henrique
Keywords: Sonidos sibilantes;Valle del río Erjas;Dialecto de Valverde del Fresno;Dialecto de Eljas;Dialecto de San martín de Trevejo;Normalización lingüística;Sibilants;Ellas valley;Unified writing;Val do Ellas;Valverdeiro;Lagarteiro;Mañego;Normativización
Issue Date: 2017
Publisher: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones
Abstract: En el valle del río Erjas (noroeste de la provincia de Cáceres) hay dos subsistemas de sonidos sibilantes: el subsistema del dialecto valverdeiro, sin fonemas sonoros, y el subsistema de los dialectos mañego y lagarteiro, con fonemas y alófonos con voz. Este artículo describe los fonemas y sonidos sibilantes existentes en los dos subsistemas, y analiza la posibilidad de usar grafemas similares para una escritura unificada entre las tres variedades dialectales.
In the Ellas valley (northwest Extremadura, Spain) there are two subsystems of sibilants sounds: the subsystem of the Valverdeiro dialect, without voiced phonemes, and the subsystem of the Mañego and Lagarteiro dialects, with voiced phonemes and allophones. This paper describes the sibilant phonemes and sounds existing in the two subsystems and analyzes the possibility of using similar graphemes for a unified writing amid three dialectal varieties.
No val do Ellas (noroeste de Cáceres) existen dous subsistemas de sibilantes nas falas galego-portuguesas alí empregadas: o valverdeiro, sen fonemas sonoros, e o mañego-lagarteiro, con algún fonema e alófonos sonoros. Neste traballo descríbense os fonemas e os sons existentes nos dous subsistemas e analízase as dificultades para a escrita unificada das tres variedades no eido das sibilantes.
URI: http://hdl.handle.net/10662/8278
ISSN: 1988-4067
Appears in Collections:Limite Vol. 11.2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1888-4067_11_2_109.pdf740,01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons